Het Hedgehog concept

Uit Good to Great van Jim Collins:

In zijn beroemde verhandeling 'De Egel en de Vos', verdeelde Isaiah Berlin de wereld in twee groepen, gebaseerd op een oud Grieks spreekwoord dat de twee natuurlijke vijanden tegen elkaar opzette.

Vossen jagen tegelijkertijd vele eindjes na en zien de wereld in heel haar complexiteit;
ze zijn verbrokkeld en diffuus in hun denken,
en dat nooit integreren tot een overstijgend concept of visie.

Egels, aan de ander kant, simplificeren de wereld tot een enkel idee of principe dat richting geeft aan alles. Ongeacht de complexiteit van de wereld, brengen egels alle uitdagingen en dilemma's terug tot één idee: Alles dat geen verband houdt met dit idee, is niet relevant.

En wanneer vossen en egels tegen elkaar worden opgezet, dan wint de egel altijd.

Lissabon 2012 - Bromfiets met bak
Simpel vervoermiddel, maar doeltreffend in een zuid-Europese stad. naar foto 6

Drie sleutel dimensies voor succes

Uit Good to Great van Jim Collins: Degenen die de good-to-great bedrijven hebben opgebouwd, zijn op een of andere manier egels. Ze gebruikten hun egel natuur om het pad in te slaan van dit model. Een eenvoudig, kristalhelder concept dat zich bevindt op het het kruispunt van de drie belangrijkste dimensies.

Het Hedgehog concept van Jim Collins uit zijn boek Good to Great.

Waarin ben jij het beste van de wereld?

Deze norm gaat veel verder dan jouw kerncompetentie. Gewoon omdat het hebben van een kerncompetentie niet noodzakelijk betekent dat je de beste in de wereld bent op dat vlak. Omgekeerd, waar je het beste van de wereld in bent, hoeft zelfs niet iets te zijn waar je op dit moment mee bezig bent. The Hedgehog Concept is geen doel of strategie om het beste in iets te worden, het is een begrip van waar jij het beste in kan zijn en, bijna net zo belangrijk, waar je niet het beste in kan zijn.

Wat drijft je economische motor?

Om inzicht te krijgen in de drivers van je economische motor, moet je op zoek naar de ratio (winst per x, bijvoorbeeld, of cash flow per x) die de grootste impact heeft. Als je kon kiezen om slechts één ratio systematisch te verhogen en na verloop van tijd naar een grotere impact te brengen, wat zou dan deze ratio zijn? Deze ratio kan subtiel zijn, soms zelfs niet voor de hand liggend. Het is de sleutel om de ratio's gebruiken om begrip en inzicht te krijgen in jouw economische model.

Wat is je grote passie?

Good-to-great bedrijven hebben niet een richting gekozen om daarna hun mensen aan te moedigen en gepassioneerd te maken. Integendeel, deze bedrijven besloten om alleen die dingen te doen waarover ze al gepassioneerd waren. Zij erkenden dat passie niet kan worden gemaakt, noch het een eindresultaat kan zijn van een motivatie programma. Je kan alleen maar ontdekken wat je eigen passie ontbrandt en wat de passies zijn van mensen om je heen.

The Hedgehog concept

From Good to Great by Jim Collins:

In his famous essay 'The Hedgehog and the Fox' Isaiah Berlin divided the world into two groups, based on an ancient Greek proverb, which pitted the two natural enemies against each other.

Foxes pursue many ends at the same time and see the world in all its complexity;
they are scattered or diffused, moving on many levels,
never integrating their thinking into one overall concept or unifying vision.

Hedgehogs, on the other hand, simplify a complex world into a single idea or principle that unifies and guides everything. Regardless of the world's complexity, the hedgehog reduces all challenges and dilemmas to simple ideas: Anything that does not somehow relate to the hedgehog idea holds no relevance.

When foxes and hedgehogs are pitted against one another, the hedgehog always wins.

X
De drie sleutel dimensies voor succes
Click to enlarge


Complexity is your enemy.
Any fool can make something complicated.
It is hard to make something simple.
(Richard Branson)

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy