Lean Production en Lean Manufacturing

Om een organisatie lean te maken past A4Consult onder meer de volgende methodes toe:

 • Kaizen (letterlijk "continu verbeteren")
 • Doorlooptijdverkorting (optimale flexibiliteit)
 • Pull productie (op basis van wat de klant vraagt)
 • Line balancing (bottleneck aanpakken, gelijkmatig verdelen)
 • Just in time (zo laat mogelijk plannen en beslissen)
 • Kanban (signaalkaartjes - simpel waar het simpel kan)
 • Two Bin (1 bak in gebruik en 1 bak op voorraad)
 • Poka yoke (fouten voorkomen door de stap in het proces maar op 1 manier (de juiste) te kunnen doen)
 • Leren door te doen (kleine verbeteringen in het proces)
 • 5S (Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren, Systematiseren)
 • Single minute exchange of die (SMED - vermijden en verkorten omsteltijden)

Sjanghai 2010 - Bouwen aan een wolkenkrabber met simpel gereedschap
Doe simpel waar simpel kan naar foto 1

De 10 Kaizen-regels

 1. Standards: werk met en volgens voorschrift.
 2. Treasures: beschouw problemen als kansen tot verbetering.
 3. Go to gemba: haal informatie daar waar het gebeurt.
 4. Facts: ga uit van feiten.
 5. 5xW en 1xH: vraag Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.
 6. PDCA: werk planmatig. (Deming: Plan, Do, Check Act)
 7. 3 x Mu: voorkom verspilling (muda), controleer afwijkingen (mura), beheers inspanning (muri).
 8. 5 x S: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke: orde en netheid op de wekplek.
 9. Discipline: kom afspraken na.
 10. Do It: werk volgens deze regels.

Lean en Six Sigma:

Uitleg Lean Manufacturing op Wikipedia.
Lean wordt vaak in één adem genoemd met Six Sigma. De twee verbetermethoden kunnen prima samen toegepast worden.

Lean is bedacht door logistiek managers en door wetenschappers op het gebied van operations management. Lean legt de focus op snelheid en het reduceren van verspilling.

Six Sigma (de perfecte organisatie) richt zich vooral het meetbaar maken van de kwaliteit van bedrijfsprocessen. Deze verbetermethode is ontwikkeld door kwaliteitsmanagers en legt zich vooral toe op het reduceren van de variatie in processen. Hierdoor wordt de kans dat de producten in overeenstemming zijn met de verwachting van de klant, zo groot mogelijk. Six Sigma kan doorbraken induceren en een andere blik op op zaken geven. Bij beide methoden worden stapsgewijze verbeterprojecten uitgevoerd door multidisciplinaire teams, waardoor afdelingsoverschrijdend samenwerken wordt gestimuleerd.

Een veel voorkomende valkuil, is dat bedrijven Lean Six Sigma als een doel op zich gaan zien, terwijl het een middel is om het doel te bereiken.

X

De 4 P's van de Toyota Way

Philosophy: De filosofie is gebaseerd op langetermijndenken; ook als dat (financiële) doelen op de korte termijn frustreert. Een Lean bedrijf is zich bewust van haar omgeving en wil niet alleen voor de klanten, maar ook voor de maatschappij waarde toevoegen.

Process: Het optimaliseren en/of herinrichten van bedrijfsprocessen, zodat in alle processen waarde wordt gecreëerd. Dat kan onder andere door middel van standaardiseren, een juiste taakverdeling (Heijunka) en het verkorten van de doorlooptijd. De nadruk ligt op continue verbetering (Kaizen), met als doel verspilling en de kans op fouten te minimaliseren. Waar voorheen productie werd gebaseerd op het aanbod (push), wordt bij Lean een pull-systeem (Just in Time) gehanteerd op basis van de vraag van de klant

People & partners: Lean werkt ook door in het gevraagde gedrag van managers en medewerkers. Door een open sfeer worden medewerkers geneigd om verbeteringsvoorstellen te doen. Een Lean bedrijf investeert ook in haar leveranciers. Mocht een leverancier een fout maken, dan helpt een Lean bedrijf met het vinden en verhelpen van de oorzaak.

Problem Solving: Problemen oplossen is een belangrijk onderdeel van Lean. Hier doet A4Consult haar naam recht door visueel management te gebruiken voor optimale transparantie.

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy