Logistieke flows in productie

Fysieke materiaal stromen

Logistiek - Materiaal stromen - Grondstoffen en gereed produkt Op een productielocatie worden de grondstoffen aangeleverd in het magazijn en doorgestuurd naar productie, om daar te worden omgezet naar gereed product. Het eindproduct wordt naar een ander magazijn gebracht om van daaruit per spoor en via de weg naar de klant te worden verscheept.

De klant wilde de bestaande magazijnen herstructureren in verband met een inkrimping van productie. Op het terrein moest fysiek van meerdere bestaande locaties gebruik worden gemaakt. De oplossing is een plattegrond met daarin aangegeven welke stromen er lopen. De blauwe pijlen geven de flow van de grondstoffen aan en de rode pijlen staan voor de bewegingen van het gereed product.

Afhankelijk van de frequentie waarmee de grondstoffen in productie moeten worden aangevoerd en de afstand tot de diverse locaties, is de verdeling van de opslag tot stand gekomen. Om dit te bewerkstelligen was het nodig om op meerdere plaatsen te lossen. Dit leidde tot een uitbreiding van het ICT systeem waarbij de inkomende pallets draadloos gescand moesten worden.


Turijn 2007 - Onderhoud aan de Po
Een goed ontwerp geeft een mooie flow.
Regelmatig onderhoud zorgt voor een blijvende flow. naar foto 10

Ontwerp van een nieuw magazijn - Warehousing concepten

Logistiek - Warehouse design - Goederenstroom in het magazijn In dit magazijn worden de huidige goederen-bewegingen vertaald naar een nieuwe layout. De dikte van de lijnen geeft de frequentie aan. De kleur geeft aan of de verplaatsing te voet dan wel gemotoriseerd verkeer is.

Dit plaatje geeft inzicht in de af te leggen afstanden en mogelijk gevaarlijke situaties.

X

Even if you're on the right track,
you'll get run over if you just sit there.
(Will Rogers)

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy