De zeven principes van "Geen Excuses"-management

Excuses voeden het falen...

 1. Geen geheimen: Deel informatie openlijk
 2. Geen verrassingen: Verzamel en deel kennis breed - Weet wat er gebeurt
 3. Geen politiek: Zet mensen samen in een kamer met dezelfde feiten - Zorg dat het besluit daar wordt genomen
 4. Geen afleidingen: Alleen falende systemen hebben aandacht nodig
 5. Geen verwarring: Gebruik een gezamenlijke vocabulaire en bekende indicators
 6. Geen verspilling: Groei maskeert inefficiëncy
 7. Geen illusies: Het gaat om winnen

The seven principles of "No Excuses"-management

Excuses fuel failure...

 1. No secrets: Share information openly
 2. No surprises: Collect and share widely - Know what happens
 3. No politics: Put people in one room with the same facts - Force a decision there
 4. No distractions: Only systems that go wrong need attention
 5. No confusion: Common vocabulary and known indicators
 6. No waste: Growth masks inefficiency
 7. No illusions: Winning is what matters

back

Houdt je theorieën simpel,
de werkelijkheid is al ingewikkeld genoeg.

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy