Praktische toepassingen in de Supply Chain

zorgt in 3 stappen voor een permanent hoger rendement in uw Supply Chain.
Op overzichtelijke wijze wordt de verandering ingezet, meetbaar gemaakt en geborgd.

Duidelijkheid en Verantwoordelijkheid

Interim - Project - Consultant Door het hele proces vereenvoudigd weer te geven op één A4.
Zodanig versimpeld, dat het voor iedereen duidelijk is:

 • Waar men in het proces zit,
 • Welke taken daarbij horen èn
 • Welk effect deze rol heeft op anderen.

Efficiëntie

Door prestaties te meten en deze te tonen in grafiekvorm.
Zo worden de veranderingen in de doelmatigheid zichtbaar.

Effectiviteit

Door todo-lijsten te ontwerpen die de taken blijvend ondersteunen.
Deze lijsten bevatten de uitzonderingen op het proces.
Met andere woorden: Is de lijst leeg, dan verloopt het proces doeltreffend.

Sjanghai 2010 - Printshop en ontwerpstudio
Overzicht? De todo-lijst is hier in ieder geval niet leeg. naar foto 8

Praktische toepassingen

Tekening

 • Schematisch totaaloverzicht: afbakening functionele en technische gebieden, volgorde van acties, interactie tussen processen, interfaces, hiërarchie en verantwoordelijkheden.
 • Drie dimensies mogelijk: de lezer bepaalt zijn eigen invalshoek.
 • Grafiek: via Excel draaitabellen zijn gegevens in een handomdraai te analyseren.
 • Prince2: met de Product Breakdown en een Dashboard zijn de structuur en de status van een project snel te overzien.

Cijfers

 • Balanced Scorecard: bedrijfswijd de prestaties meten en beoordelen.
 • Dashboard: per afdeling of proces meten en sturen.
 • KPI (Key Performance Indicators): procesgerichte indicatoren.
 • KRA (Key Result Areas) en KJO (Key Job Objectives): persoonlijke indicatoren.

Statements

 • Vergadertechniek: Agenda & Notulen & Besluiten & Mededelingen op één A4.
 • Opsomming: van de essentiële problemen met de kernoorzaak. Opsomming van de oplossingsrichting met het uitdelen van taken en verantwoordelijkheden.
 • Verkoop: Hou het simpel! Presenteer een idee op één velletje en werk met prikkels om de nieuwsgierigheid te wekken.
X

Everyone you will ever meet knows something you don't.
(Bill Nye)

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy