Prince2 Dashboard

Prince2 Dashboard - IT Project manager voortgang Bij het invoeren van een nieuw ICT systeem moeten hardware, software, instructies / opleidingen en documentatie worden opgeleverd. Daarnaast moet het systeem worden overgedragen aan de beheerafdeling.

De klant wilde graag in één overzicht weten wat de status van het project was. De oplossing hiervoor is een uitgebreide versie van de product breakdown structure van Prince2. Door de vorderingen toe te voegen ontstaat een dashboard waarin eenvoudig de status per onderdeel, per groep en van het totaal is te zien.

De product structuur wordt weergegeven met daarin de verantwoordelijke namen. Aan de kleuren kan je in één oogopslag zien hoe ver het project is en hoe ver elk onderdeel is. Daarnaast kun je zien wie er op schema loopt en ook wie er niet voldoet aan de planning.


Markermeer 2004 - Vuurtoren Paard van Marken
Een goed dashboard vormt een baken in de waan van alledag. naar foto 11

Afdelingsperformance

Afdelingsperformance - Logistiek Dashboard Bij de afdeling backoffice (customer service) worden de orders ingevoerd, inkooporders aangelegd en wordt de facturering verzorgd. Dit gebeurt centraal voor diverse business units.

De klant wilde graag inzicht in de trends en de prestaties per business unit (product groep) en de administratieve last per medewerker. De oplossing is een dashboard waarin de data uit het ERP systeem geaggregeerd wordt weergegeven. De prestaties worden uitgedrukt in geld en de administratieve last in aantallen orders en regels. Daarnaast zijn er grafieken opgenomen waarin het onderscheid tussen bestellingen via het web en per telefoon wordt weergegeven.

In het menu kan je eenvoudig wisselen per product groep en schakelen tussen 14 dagen, 13 weken of 12 maanden performance. Hiermee kan je snel trends en maandpatronen herkennen. Daarnaast zijn de effecten van acties om bestellingen automatisch te verwerken meetbaar.

X

The pessimist complains about the wind;
the optimist expects it to change;
the realist adjusts the sails.
(William Arthur Ward)


If you don't know where you're going,
you don't know when you're lost.

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy