Het gereedschap van een interim manager

De pragmatische aanpak van A4Consult is enerzijds gebaseerd op het gebruik van strategische en functionele modellen. Elk model heeft een theoretische waarde, maar uiteindelijk moet elk model worden vertaald naar praktische toepasbaarheid. De opleiding Creatief Denken van Roger de Bruyn bewijst daarin regelmatig zijn waarde.

Anderzijds is de ruime ervaring een belangrijke pijler in de werkwijze van A4Consult. Dit komt vooral tot uiting in het benaderen en motiveren van mensen.

Strategische Business modellen

MOST, Porter's Five Forces, Porter's Value Chain / Value System, BCG matrix, PEST analysis, SWOT analysis, Ansoff matrix, SFA analysis, Product Lifecycle model, McKinsey 7-S model, Anthony Triangle, MacFarlan's Strategic grid, Henri Fayol five basic management functions, Peter Drucker sixt basic management function, Ray Wild Production and Operations management, Harvard Service profit chain, Marketing Mix.

Sjanghai 2010 - Bouwen aan een wolkenkrabber met oud gereedschap
Ook met oud gereedschap kan je wolkenkrabbers bouwen, al kost het wat meer moeite naar foto 9

Functionele Business modellen

MRP - Material requirements planning, MRP II - Manufacturing resources planning, JIT, Kaizen, KanBan, POLCA, Lean, Six Sigma, TPM - Total Productive Maintenance, WCM - Word Class Manufacturing, TOC - Goldratt theory of Constraints, QRM - Quick Response Manufacturing, Balance Scorecard, CSF - Critical Succes Factors, SLP - Systematic Lay-out Planning, SHA - Systematic Handling Analysis, RASCI, ABC - Activity Based Costing, Prince2, W3, Summit-D.

HR modellen

Belbin Team roles, Handy Cultural model, Hall Corporate Culture, Hofstede Cultuur model managing diversity, Maslov theory of needs, Herzberg Motivation-Hygiene theory, McGregor's theory X and theory Y, Warwick model, Human Resource cycle, Burgoyne Ladder, Kolb's Learning circle, Mintzberg behavioural aspects of management, The Seven principles of No Excuses management, Steven Covey's zeven eigenschappen van effectief leiderschap, KJO - Key Job Objectives, Spencer Johnson - Who Moved My Cheese.

X

Houdt je modellen simpel,
de werkelijkheid is al ingewikkeld genoeg.

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy