A4Consult - Wordle overzicht

De toegevoegde waarde van A4Consult als interim (project) manager

ROI

A4Consult heeft een toegevoegde waarde voor de klant door haar kennis en kunde in te zetten om een oplossing te bereiken, een dienst te verlenen of een risico te beperken. Meer algemeen: Interim Managers worden betaald om doelen te bereiken en niet op basis van aanwezigheid. A4Consult is altijd uit op ROI om meer op te leveren dan er wordt geinvesteerd.

Snelheid

A4Consult kan in enkele dagen operationeel zijn bij een klant, dit in tegenstelling tot een nieuwe medewerker die eerst weken of maanden moet worden ingewerkt. A4Consult is ervaren met dit proces van inspringen en kan daarom snel effectief zijn. Door de ervaring en de expertise van A4Consult worden de opdrachten ook snel en effectief uitgevoerd.

Expertise

A4Consult opereert op senior niveau bij de klant en is vaak iets hoger gekwalificeerd dan de opdracht vereist. Hierdoor is A4Consult productiever en is de kans op een geslaagde opdracht groter.

Objectiviteit

A4Consult wordt niet gehinderd door de bestaande politiek of beperkingen in de cultuur en komt daardoor tot een fris inzicht in wat het beste is voor de business van de klant. Vanwege haar onafhankelijkheid en objectiviteit, kan A4Consult naar eer en geweten bijdragen, zonder een bedreiging te vormen voor het zittende management. Omdat A4Consult een eenmanszaak is, is er ook geen druk van bovenaf om opdrachten onnodig te verlengen.

Verantwoordelijkheid

In plaats van alleen als adviseur op te treden, zal A4Consult ook de leiding nemen om de opdracht te doen slagen. A4Consult verwacht ook dat ze verantwoordelijk wordt gehouden voor de resultaten en geeft de klanten de geruststelling dat zij het rentmeesterschap en de verantwoordelijkheid van de opdracht in handen heeft.

Effectiviteit

Door op senior niveau te opereren, heeft A4Consult de autoriteit en de geloofwaardigheid om significante veranderingen te bewerkstelligen. Een hoge effectiviteit, in tegenstelling tot de tijdelijke kracht die op het fort moet passen, zal A4Consult actief waarde toevoegen voor de klant door haar aanpak en expertise, zelfs als het werk en de besluiten bemoeilijkt worden.

Engagement

A4Consult houdt hoge professionele normen aan, omdat haar toekomstige werk afhangt van referenties en een succesvol track record. A4Consult heeft er belang bij dat de opdracht succesvol wordt afgerond, wederom in tegenstelling tot andere 'tijdelijke werkers' die mogelijk op zoek zijn naar een vast dienstverband of naar verlenging van hun aanwezigheid.

There is only one boss:
The customer.

And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else.

Sam Walton, tijdens opening eerste Wal-Mart 2 juli 1962

X

Copyright notice

Deze afbeelding is eigendom van Jeroen Bleekman. Het downloaden of kopiëren of op welke andere wijze ook dupliceren van deze foto is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

A4Consult Interim Management & Consultancy